Pro provozovatele  a  investory   tepelných  zdrojů, rozvodů tepla a domovních kotelen
Pro investory, vlastníky a správce budov
zajistíme   širokou  škálu   služeb  v oblasti  energetiky  budov,  teplárenství ,  bezpečnosti  provozu vyhrazených technických zařízení a  ve výstavbě oboru technika prostředí staveb - vytápění a VZD.
Poradíme, konzultujeme  případně zajistíme :

- bezpečný, hospodárný, spolehlivý a ekologický provoz tepelných zdrojů
- školení, zkoušky  a přezkoušení topičů, obsluh  plynových zařízení a tlakových nádob
- odborné prohlídky nízkotlakých kotelen
- kalkulace a vyúčtování cen tepelné energie
- kontroly, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení
- povinné kontroly energetické náročnosti budov dle zákona o hospodaření energií
- management přípravy projektu, projektu, realizace a provozu  ve výstavb
ě v oboru
  technika prostředí staveb, specializace vytáp
ění a vzduchotechnika
Kvalita   poskytovaných   služeb  je   garantována   státními   autorizacemi   a   dlouholetou  praxí v nabízených  oborech  a   službách - případně  doporučíme  odborníky   navazujících  oborů.
TEPLO
energetika, teplárenství, výstavba
Josef Čech, divize TEPLO, Mazánkova 1446, 562 06  Ústí nad Orlicí, tel.: 465 523 860, 733 389 006, e-mail:  teplo.uo@email.cz

Copyright by Petka verze 1.15 revize 15.9.2008